Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.

Sadrži:
Kizalofop-P-etil 120 g/l (11,6% w/w)
etil (R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionate
CAS: 100646-51-3

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: