PROFESSIONAL je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimim žitaricama i krumpiru.

Sadrži:
Prosulfokarb 800 g/L (78,43 % w/w)
S-benzil dipropiltiokarbamat
CAS br.: 52888-80-9

Način djelovanja: zemljišno

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: