FLUENT 500 SC je selektivno zemljišno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj raži i ozimoj pšenoraži. Primjenjuje se prije nicanja (pre-em) ili odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13).

Sadrži:
Flufenacet 500 g/L (42,09 % w/w)
4′-fluor-N-izopropil-2-[5-(trifluormetil)-1,3,4-tiadiazol-2-iloksi]acetanilid
CAS br.: 142459-58-3

Ostale tvari:
1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on; 1,2-benzizotiazolin-3-on < 0,01

Način djelovanja: zemljišno

Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: