COREY je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Sadrži:

Nikosulfuron: 300 g/kg (30 % w/w) 2-[(4,6-dimetoksipirimidin2-ilkarbamoil)sulfamoil]- N,N-dimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil2-piridilsulfonil)urea
CAS br.: 111991-09-4

Rimsulfuron: 150 g/kg (15 % w/w) 1-(4-6 dimetoksipirimidin2-il)-3-(3-etilsulfonil-2- piridilsulfonil) urea
CAS br.: 122931-48-0

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Vododispergirajuće granule (WG)

Preuzimanje: