Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, kukuruzu, uljanoj repici, pšenici i ječmu.

Sadrži:
Klopiralid 300 g/l (30%) (3,6 diklorpiridin-2-karboksilna kiselina, monoaminska sol)
CAS broj: 1702-17-6

Formulacija: vodotopivi koncentrat (SL)

Preuzimanje: