FLASH 500 SC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokoli žitaricama.

Sadrži:
Diflufenikan 500 g/L (42,21 % w/w)
2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloksi)nikotinanilid
CAS br.: 83164-33-4

Ostale tvari:
1,2 benzizotiazol-3(2H)-on <0,05%

Način djelovanja: kontaktno i zemljišno
Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: