Herbicid namijenjen za suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Sadrži:
Nikosulfuron, 40 g/l 2-(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoilsulfamoil)-N,N-dimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2 piridilsulfonil) urea
CAS br: 111991-09-4

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: