Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru.

Sadrži:
Metribuzin 700 g/kg (70% w/w) 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on
CAS: 21087-64-9

Način djelovanja: zemljišno

Formulacija: Vododispergirajuće granule (WG)

Preuzimanje: