CLOWN je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u povrćarstvu i ratarstvu.

Sadrži: Aklonifen 600 g/L (48,94 % w/w)
2-klor-6-nitro-3-fenksianilin

CAS br.: 74070-46-5

Način djelovanja: zemljišno

Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: