Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) i na strništima na kojima neće biti sjetve u idućoj godini.

Sadrži:
Dikamba 480 g/l (42% w/w) 3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina
CAS: 1918-00-9, u obliku spoja sa dimetilamin soli 577,91 g/l (50,67% w/w),
CAS: 2300-66-5

Formulacija: tekući koncentrat za otopinu (SL)

Preuzimanje: