BENI je selektivno kontaktno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu silažu.

Sadrži:
Bentazon 870 g/kg (87 % w/w)
3-izopropil-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-on 2,2- dioksid
CAS: 25057-89-0

Način djelovanja: kontaktno

Formulacija: Vodotopive granule (SG)

Preuzimanje: