Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova nakon nicanja, u kukuruzu za zrno i silažu te u merkantilnom krumpiru.

Sadrži:
Rimsulfuron ((1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) ureja)) 250 g/kg (29,7%)
CAS broj: 122931-48-0

Formulacija: močive samodispergirajuće granule-koncentrat za suspenziju (WDG)

Preuzimanje: