FREQUENT je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u voćarstvu, povrćarstvu i ratarstvu.

Sadrži:
Fluazifop-P (u obliku fluazifop-p-butil, 125 g/L (12,29 % w/w))
((R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridiloksi]fenoksi}propionska kiselina (fluazifop-P))
CAS br.: 83066-88-0 (fluazifop-P); 79241-46-6 (fluazifop-P-butil)

Ostale tvari:
Aromatski ugljikovodici C10-C13, ( <1 % naftalena) > 60 %

Način djelovanja: sistemično

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: