SECURE je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.

Sadrži:
Kizalofop-p-etil, 120 g/l (11,6 % w/w)
etil (R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionat
CAS: 100646-51-3

Način djelovanja: sistemično

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: