Herbicid namijenjen uklanjanju zaperaka duhana i suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu, ukrasnom bilju, rasadnicima voćaka i ukrasnog bilja, topoli i sjemenskim travama.

Sadrži:

Pendimetalin 330 g/l (35,7% w/w) N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksiliden
CAS: 40487-42-1

Način djelovanja: kontaktno i zemljišno

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: