Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru. Tretiranje treba obaviti poslije nicanja navedenih usjeva i travnih korova u vrijeme kada korovi razviju 3-6 listova.

Sastav: 1 l sadrži 50 g kvizalofop-p-etila (etil (R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-iloksi) fenoksi] propionat), odnosno 5% m/m;
CAS br.:100646-51-3, više od 50 % aromatskih ugljikovodika, C9
CAS br.:64742-95-6; EC br.:918- 668-5, manje od 5 % butan-1-ol,
CAS br.:71-36-3; EC br.:200-751-6, te ostalo.

 Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: