Sistemično kontaktni herbicid namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, merkantilnom kukuruzu, ozimoj uljanoj repici, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

Sadrži:
Klopiralid 300 g/l (26,27% w/w) (3,6 diklorpiridinska kiselina)
CAS broj: 1702-17-6

Formulacija: tekući koncentrat za otopinu (SL)

Preuzimanje: