FLYER je sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama.

Sadrži:
Florasulam 50 g/L (4,92 % w/w)
2′,6′,8-trifluoro-5-metoksi-[l,2,4]-triazolo [1,5-c]pirimidin-2-sulfonanilid
CAS br.: 145701-23-1

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: