Maza 4% SL – herbicid namjenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u IMI-tolerantnim hibridima suncokreta.

Sadrži: Imazamoks 40 g/l (3,73 % w/w)

(±)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-(metoksimetil) nikotinska kiselina

 Formulacija: koncentrat za otopinu (SL)

Preuzimanje: