DIPOL je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ratarskim kulturama, povrću i ukrasnom bilju

Sadrži:
Fluazifop-P (u obliku fluazifop-P-butila) 125 g/L (12,29 % w/w)
(R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridiloksi]fenoksi} propionska kiselina (fluazifop-P)
CAS br.:
83066-88-0 (Fluazifop-P)
79241-46-6 (Fluazifop-P-butil)

Ostale tvari:
Aromatski ugljikovodici C10-C13, ( < 1 % naftalen) ≥ 80 %

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: