RINIDI WG je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Sadrži:
Dikamba, 550 g/kg (55,0%  w/w)
3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina
CAS br.: 1918-00-9

Nikosulfuron, 92 g/kg (9.2% w/w)
2-[(4,6-dimetoksipirimidin2-ilkarbamoil)sulfamoil]- N,N-dimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil2-piridilsulfonil)urea
CAS br.: 111991-09-4

Rimsulfuron, 23 g/kg (2,3 % w/w)
1-(4-6 dimetoksipirimidin2-il)-3-(3-etilsulfonil-2- piridilsulfonil) urea
CAS br.: 122931-48-0

Način djelovanja: sistemično

Formulacija:
Vododispergirajuće granule (WG)

Preuzimanje: