ARNOLD je selektivno zemljišno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj raži, ozimoj pšenoraži i ozimom piru. Primjenjuje se odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13).

Sadrži:
Flufenacet 400 g/L (32,41 % w/w)
4′-fluor-N-izopropil-2-[5- (trifluormetil)-1,3,4-tiadiazol-2-iloksi]acetanilid
CAS br.: 142459-58-3

Diflufenikan 200 g/L (16,20 % w/w)
2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloksi)nikotinanilid
CAS br.: 83164-33-4

Način djelovanja: zemljišno

Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: