BATTERY je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu.

Sadrži:

MCPA: 161 g/L (14,87 % w/w) 4-klor-o-toliloksioctena kiselina
CAS br.: 94-74-6

Dikamba: 17,8 g/L (1,64 % w/w) 3,6-dikloro-2-metoksibenzojeva kiselina
CAS br.: 1918-00-9

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: koncentrat za otopinu (SL)

Preuzimanje: