Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i pirike (Agropyron repens) u uljanoj repici i suncokretu.

Sadrži:
Kizalofop-P-etil 50 g/l (5,31%w/w) etil (R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionate
CAS: 100646-51-3

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: