NIC 4 OD je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.

Sadrži:
Nikosulfuron, 40 g/l (4,48% w/w) 2-(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoilsulfamoil)-N,N-dimetilnikotinamid
CAS br.: 111991-09-4

Formulacija: Uljni koncentrat za suspenziju (OD)

Preuzimanje: