LOYALTY je fungicid za suzbijanje bijele truleži na ozimoj uljanoj repici.

Sadrži: Boskalid: 500 g/kg (50 % w/w) 2-klor-N-(4′-klorbifenil-2-il)nikotinamid
CAS br.: 188425-85-6

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Vododispergirajuće granule (WG)

Preuzimanje: