Preventivni kontaktni fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti: vinove loze (plamenjače i crvene paleži lista vinove loze), jabuke i kruške (pjegavosti lista i krastavosti ploda), cvijeća (pjegavosti lista, crne pjegavosti i antraknoze), šljive (plamenjače i hrđe šljive).

Sadrži:
Folpet (N-triklormetiltio-ftalimid)…… 50% CAS
broj: 133-07-3

Formulacija: močivi prah-koncentrat za suspenziju (WP).

Preuzimanje: