Fungicid u obliku tekuće suspenzije za vlažno tretiranje sjemena kukuruza.

Sadrži: Kaptan 110 g/L  (N-triklormetiltio-cikloheks-4-en-l,2-dikarboksimid)
CAS br.: 133-06-2

Način djelovanja: suzbijanja fuzarioza (Fusarium spp.) i mjehuraste snijeti (Ustilago maydis)

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)