DYNASTY je fungicid namijenjen suzbijanju uzročnika biljnih bolesti u povrćarstvu i na šećernoj repi.

Sadrži:

Azoksistrobin: 200 g/L (17,86 % w/w) metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenoksi)pirimidin-4-iloksi]fenil}-3 metoksiakrilat
CAS br.: 131860-33-8

Difenkonazol: 125 g/L (11,16 %w/w) 3-kloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-2-il]fenil 4-klorofenil eter
CAS br.: 119446-68-3

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: