DYNAMO je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

Sadrži:
Ditianon 700 g/kg (70 % w/w)
5,10-dihidro-5,10-dioksonafto[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3- dikarbonitril
CAS br.: 3347-22-6

Način djelovanja: kontaktno

Formulacija: Vododispergirajuće granule (WG)

Preuzimanje: