Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na žitaricama.

Sadrži:
Azoksistrobin 200 g/l (18,22% w/w) metil (E)-2-{2[6-(2-cijanofenoksi)pirimidin-4-iloksi] fenil}-3-metoksiakrilat CAS: 131860-33-8 Ciprokonazol 80 g/l (7,29% w/w) (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol–il)butan-2-ol
CAS br.: 94361-06-5

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: