Sredstvo METOMOR F je fungicid namijenjen suzbijanju plamenjače na vinskim sortama vinove loze.

Sadrži:

Folpet: 600 g/kg (60 % w/w)
N-(triklormetiltio)ftalimid
CAS br.: 133-07-3

Dimetomorf: 113 g/kg (11,3 % w/w)
(E,Z)-4-[3-(4-klorfenil)-3- (3,4-dimetoksifenil)akriloil]morfolin
CAS br.: 110488-70-5

Način djelovanja: kontaktno i lokalno sistemično

Formulacija: Vododispergirajuće granule (WG)

Preuzimanje: