SFENVALO STAR je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u povrćarstvu i vinogradarstvu.

Sadrži: Esfenvalerat: 25 g/L (2,8 % w/w) (αS)-α-cijano-3-fenoksi benzil (2S)-2-(4-klorfenil)- 3-metilbutirat
CAS br.: 66230-04-4

Način djelovanja: kontaktno i želučano

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: