RULER je akaricid namijenjen suzbijanju grinja na ukrasnom bilju u trajno zaštićenom prostoru.

Sadrži: Fenazakvin: 200 g/L (19,39 % w/w) 4-terc-butilfenetil kinazolin-4-il eter
CAS br.: 120928-09-8

Način djelovanja: kontaktno

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: