SOILGUARD 1.5 GR je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu.

Sadrži:
Teflutrin 15 g/kg (1,50 % w/w)
2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-kloro-3,3,3- trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciklopropankarboksilat
CAS br.: 79538-32-2

Način djelovanja: kontaktno i želučano

Formulacija: Granule (GR)

Preuzimanje: