Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na krumpiru.

Sadrži:

Lambda-cihalotrin: 25 g/kg (2,5% w/w) Smjesa izomera u omjeru 1:1: (S)-α-cijano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R, 3R)-3-(2-klor-3,3,3- trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat i (R)-α-cijano-3-fenoksibenzil (Z)-(1S, 3S)-3-(2- klor-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat
CAS: 91465-08-6

Način djelovanja: kontaktno i želučano

Formulacija: vododispergirajuće granule (WG)

Preuzimanje: