ELECTICIDE je akaricid i insekticid namijenjen suzbijanju grinja i štitastih moljaca na ukrasnom bilju i cvijeću u trajno zaštićenim prostorima.

Sadrži: Bifenazat: 240 g/L (23,28 % w/w) izopropil2-(4-metoksibifenil3-il) hidrazinoformiat
CAS br.: 149877-41-8

Način djelovanja: kontaktno

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: