NEXT – regulator rasta koji se koristi za sprječavanje polijeganja na ozimoj pšenici.

Sadrži: Trineksapak-etil: 250 g/l (26,62 % w/w)

4-(ciklopropilhidroksimetilen)-3,5-dioksocikloheksankarboksilna kiselina (u obliku etil estera)

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: