MONEX je regulator rasta koji se koristi za prorjeđivanje i sprječavanje opadanja plodova jabuke.

Sadrži:
1-naftil-octena-kiselina (1-NAA), 10 g/kg (1 % w/w)
1-naftil-octena kiselina
CAS br.: 86-87-3

Način djelovanja: sistemično

Formulacija:
Vodotopivo prašivo (WP)

Preuzimanje: