FRUITELLA je regulator rasta koji se primjenjuje na jezgričavom voću.

Sadrži: 1-naftil-octena kiselina (1-NAA) 6,75 g/L (0,60 % w/w)

CAS br.: 86-87-3

1-naftilacetamid (1-NAD) 18 g/L (1,61 % w/w)
2-(1-naftil)acetamide
CAS br.: 86-86-2

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Koncentrat za otopinu (SL)

Preuzimanje: