TEBSEME je sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja koji se primjenjuje za tretiranje sjemena pšenice, ječma, zobi, raži I pšenoraži.

Sadrži:
Tebukonazol, 25 g/l (2,38 % w/w)
(RS)-1-p-klorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol
CAS br.: 203313-25-1

Način djelovanja: sistemično

Formulacija:
Koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)

Preuzimanje: