TARCZA 060 FS je sistemični fungicid koji se primjenjuje za tretiranje sjemena jarog ječma za suzbijanje uzročnika bolesti sjemena prašne snijeti ječma (Ustilago nuda).

Sadrži:
Tebukonazol, 60 g/l (5,8 % w/w)
(RS)-1-p-klorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol
CAS br.: 107534-96-3

Način djelovanja: sistemično

Formulacija:
Koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)

Preuzimanje: