Limacid namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u povrću, rasadnicima, jagodama, voćnjacima, vinogradima, ratarskim usjevima i niskom ukrasnom bilju u polju i zaštićenom prostoru.

Sadrži:
Metaldehid 66 g/kg (6,6% w/w)
(2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktan)
CAS: 108-62-3

Formulacija: mamac za neposrednu primjenu

Preuzimanje: