Limacid namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa.

Sadrži:
Metaldehid 66 g/kg (6,3% w/w)
(2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktan)
CAS: 108-62-3

Formulacija: mamci za neposrednu primjenu

Preuzimanje: