ECOMETAL je namijenjen suzbijanju puževa golaća i puževa s kućicom u ratarskim usjevima, industrijskom bilju, jagodi, povrtnim kulturama, livadama, travnjacima i ukrasnom bilju.

Sadrži:
Metaldehid 15 g/kg (1,5 % w/w)
r-2, c-4, c-6, c-8– tetrametil-1,3,5,7– tetroksokan
CAS br.: 108-62-3 (tetramer)

Način djelovanja: kontaktno i želučano

 Formulacija:
Granulirani mamac (GB)

Preuzimanje: