Ovaj dokument predstavlja pravila za pružanje usluga elektroničkim sredstvima u svjetlu Zakona o pružanju usluga elektroničkim sredstvima od 18. srpnja 2002.

 1. DEFINICIJE.
 1. Lozinka – nizovi alfanumeričkih znakova i / ili posebnih znakova koje je Primatelj usluge odabrao tijekom postupka registracije, nužni u svrhu autorizacije Primatelja usluge tijekom prijave na račun web stranice.
 2. Račun – mjesto na web stranici dostupno određenom primatelju usluge nakon registracije, omogućujući mu upotrebu ovdje navedenih usluga.
 3. Prijava – e-pošta primatelja usluge potrebna za pristup računu, koji pruža primatelj usluge tijekom registracije.
 4. Pravila – ova Pravila internetske stranice https://shardacropchem.hr, koja definiraju uvjete pružanja usluga internetske stranice elektroničkim putem od strane davatelja usluga i uvjete korištenja takvih usluga od strane primatelja usluga.
 5. Registracija – dobrovoljna aktivnost primatelja usluge, koja uključuje stvaranje računa na web stranici. Registracija na web stranici je besplatna.
 6. Web stranica – web stranice u domeni https://shardacropchem.hr/.
 7. Usluga –izvođenje usluge bez istodobne fizičke nazočnosti strana (usluga na daljinu) putem prijenosa podataka na pojedinačni zahtjev Primatelja usluge, koji se prenose i primaju pomoću uređaja namijenjenih za elektroničku obradu, uključujući digitalnu kompresiju i pohranu podataka, koji se u cijelosti emitira, prima ili prenosi putem telekomunikacijske mreže, u smislu Zakona od 16. srpnja 2004 .: Zakon o telekomunikacijama i podliježe uvjetima i odredbama navedenim u ovim Pravilima.
 8. Primatelj usluge – fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nema pravnu osobnost, a koja koristi uslugu pruženu elektroničkim putem na internetskoj stranici.
 9. Pružatelj usluga – Sharda Cropchem Limited sa sjedištem na adresi: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (zapad) Mumbai – 400056, Indija.
 1. OPĆE ODREDBE PRAVILA.
 1. Ova pravila definiraju uvjete pružanja usluga od strane davatelja usluga primatelju usluge.
 2. Pravila su primateljima usluga dostupna besplatno putem web stranice, u obliku koji omogućuje njihovo preuzimanje, spremanje i ispis.
 3. Web stranica je dostupna svakom primatelju usluge koji ima internetsku vezu.
 4. Korištenje Usluga držanja i pristupa Računu od strane Primatelja usluge moguće je samo nakon Registracije. Da biste iskoristili Usluge držanja i pristupa Računu te slanja komercijalnih podataka elektroničkim putem, potrebno je imati račun e-pošte. U slučaju gore navedenih usluga, označavanjem odgovarajućeg okvira Primatelj usluge izjavljuje da je pročitao Pravila, u potpunosti prihvaća ovdje sadržane odredbe i da će se pridržavati Pravila. Prethodne aktivnosti su dobrovoljne, međutim, neophodne su u svrhu iskorištavanja usluga.
 5. Kako bi pravilno koristio web stranicu i usluge u njihovoj najvećoj mjeri, primatelj usluge trebao bi imati opremu s pristupom Internetu i preglednik koji rukuje tehnologijom “kolačića”. Opseg upotrebe datoteka kolačića od strane Davatelja usluga definiran je u Pravilima o kolačićima.
 6. Korištenje web stranice može ovisiti o instalaciji softvera vrste Java ili Java Script.
 1. VRSTE I OPSEG USLUGA IZVRŠENIH ELEKTRONSKIM SREDSTVIMA.

Web stranica nudi sljedeće usluge:

 1. pristup javno dostupnom sadržaju web stranice (mogućnost pregledavanja i čitanja od strane primatelja usluge takvih materijala kao što su tekstovi, fotografije, grafike, podaci, baza znanja itd., objavljeni na web stranici, kao i preuzimanje datoteke koje pruža usluga)
 2. održavanje i pristup Računu,
 3. slanje komercijalnih podataka elektroničkim putem.
 1. UVJETI ZA PRUŽANJE USLUGA.
 1. Zaključenje sporazuma o pružanju usluga vrši se:
  1. u pogledu Usluge pristupa javno dostupnom sadržaju Internet stranice – ulaskom u Internet stranicu,
  2. u pogledu Usluge održavanja i pristupa Računu – Registracijom,
  3. u odnosu na Uslugu slanja komercijalnih podataka – popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, izražavanjem pristanka za primanje komercijalnih podataka putem elektroničkih sredstava i klikom na gumb za prihvaćanje (npr. „Pošalji“, „Narudžba“).
 2. Da bi mogao koristiti Usluge, od Primatelja usluge može se zatražiti da navede svoje osobne podatke. Načela obrade osobnih podataka primatelja usluge od strane davatelja usluga navedena su u Pravilima o privatnosti.
 3. Primatelj usluge dužan je pružiti samo stvarne podatke i podatke koji mu stoje na raspolaganju, a njihovo podnošenje ili kasnije korištenje na web mjestu u uobičajenom tijeku aktivnosti ne krši prava trećih strana.
 4. Pružanje usluge pristupa javno dostupnom sadržaju web stranice ne zahtijeva registraciju. Takva se usluga pruža tijekom razdoblja pristupa primatelja usluge općenito dostupnom sadržaju web stranice.
 5. Za pružanje preostalih Usluga potrebna je registracija.
 6. Registraciju će izvršiti Primatelj usluge ispunjavanjem obrasca za registraciju dostupnog na web mjestu: https://shardacropchem.hr, označavanjem potrebnih polja i klikom na gumb prihvaćanja (npr. „Pošalji“, izradi račun “). Nakon izvršavanja gore navedenih aktivnosti, Primatelj usluge primit će e-poštu poslanu na adresu e-pošte koju je pružio Primatelj usluge, koja sadrži potvrdu o uspješnoj registraciji i vezu za aktivaciju koja potvrđuje da je adresa e-pošte točna.
 7. Samo Primatelj usluge čiji su osobni podaci navedeni u obrascu za registraciju tijekom Registracije ovlašten je koristiti Uslugu. Primatelj usluge ne smije koristiti račune ostalih primatelja usluge, niti smije dati svoj račun na raspolaganje drugim primateljima usluga ili drugim trećim stranama.
 8. Primatelj usluge čuva svoju prijavu i lozinku u tajnosti.
 9. Za prijavu na račun potrebno je svaki put unijeti prijavu i lozinku.
 10. Kao Prijava mora biti navedena aktivna adresa e-pošte koju je Primatelj usluge ovlašten koristiti.
 11. Lozinka mora sadržavati najmanje šest alfanumeričkih i / ili posebnih znakova.
 12. Primatelj usluge može promijeniti lozinku s razine računa ili putem funkcije “Zaboravljena lozinka”, dostupne na web mjestu na koje se prijavio.
 13. Usluga se pruža na neograničeno vrijeme. Primatelj usluge može u bilo kojem trenutku zatražiti uklanjanje njegovog računa. Zahtjev za uklanjanje računa može se obavijestiti e-poštom poslanom na adresu e-pošte davatelja usluga. Uklanjanje Računa jednako je raskidu ugovora o pružanju usluge elektroničkim putem.
 14. Davatelj usluga zadržava pravo suspendirati, ukloniti ili ograničiti funkcionalnost računa (opseg pružene usluge), posebno:
  1. slučajevima potrebnim prema općenito primjenjivim odredbama zakona,
  2. ako Primatelj usluge koristi Račun kršeći ova Pravila.
 15. Pružatelj usluge obavijestit će primatelja usluge o svojoj namjeri da suspendira, ukloni ili ograniči funkcionalnosti računa slanjem e-poruke primatelju usluge na adresu dostavljenu tijekom registracije računa ili na bilo koju drugu adresu koja je naknadno prijavljena u trenutku kada ažurirani su podaci primatelja usluge.
 16. Ako suspenzija ili ograničenje funkcionalnosti Računa rezultira korištenjem Računa suprotno odredbama ovih Pravila, puna funkcionalnost Računa može se obnoviti na zahtjev Primatelja usluge i samo pod uvjetom prestanka takvih kršenja zakona i uklanjanja posljedice istih na način kako to zahtijeva Davatelj usluga.
 17. U svrhu naručivanja slanja komercijalnih podataka elektroničkim putem, Primatelj usluge popunjava odgovarajući obrazac, dobrovoljno izražava pristanak za slanje komercijalnih podataka elektroničkim putem i klikne gumb za prihvaćanje (npr. „Pošalji“ , “Narudžba”).
 18. Primatelj usluge može se u bilo kojem trenutku isključiti iz primanja komercijalnih podataka elektroničkim putem. U tu svrhu primatelj usluge trebao bi poslati pružatelju usluga e-poštu, koja je jednaka raskidu ugovora o pružanju usluge elektroničkim putem.
 1. PRAVA I OBAVEZE PRIMATELJA USLUGE I DAVATELJA USLUGE.
 1. Pružatelj usluga nastojat će učiniti sve da Web stranica kontinuirano  funkcionira.
 2. Davatelj usluga zadržava pravo na prekid rada web stranice radi ažuriranja podataka, ispravljanja pogrešaka i obavljanja drugih poslova održavanja, kao i iz drugih razloga izvan kontrole davatelja usluga.
 3. Primatelj usluge neće koristiti Usluge u suprotnosti s odredbama zakona, dobrom praksom ili ovim Pravilima, niti će pružiti bilo kakav sadržaj nezakonite prirode.
 4. Pružatelj usluga određuje da su svi podaci i materijali dostupni na web mjestu (uključujući, ali ne ograničavajući se na grafike, članke, fotografije) zaštićeni, posebno Zakonom o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. Kopiranje, umnožavanje, širenje i drugi oblici upotrebe materijala i informacija sadržanih na Internet stranici, bez prethodnog pismenog pristanka Pružatelja usluga ili koji su izvan zakonom dopuštenih ograničenja, strogo su zabranjeni
 5. Ako, u svrhu pružanja usluge, davatelj usluge zahtijeva od primatelja usluge da navede svoju e-mail adresu, primatelj usluge mora dati svoju autentičnu e-poštu, tj. Takvu na koju prima usluge njegova / njena prepiska. Primatelji usluga dužni su odmah obavijestiti Pružatelja usluga o svakoj promjeni njegove adrese e-pošte slanjem poruke na adresu Pružatelja usluga. U slučaju da davatelja usluga ne obavijesti o promjeni adrese, smatrat će se da su sve izjave i podaci koje pružatelj usluge pošalje primatelju usluge na adresu e-pošte koju je primatelj usluge dostavio na obrascu za registraciju pravilno isporučena, međutim, ne dovodeći u pitanje zakonske odredbe koje se odnose na potrošače.
 6. Pružatelj usluge neće biti odgovoran za:
  1. bilo koja šteta koja može nastati korištenjem web stranice od strane primatelja usluge na način koji nije u skladu sa zakonom ili ovim pravilima, posebno neće biti odgovoran za otkrivanje lozinke ili prijave na račun i otkrivanje osobnih podataka od strane usluge Primatelj,
  2. bilo koja šteta nastala kao rezultat prestanka pružanja usluge ili uklanjanja računa primatelja usluge, pod uvjetom da je nastala iz razloga koji se mogu pripisati primatelju usluge ili zbog kršenja odredbi zakona ili ovih pravila,
  3. bilo koju štetu uzrokovanu primanjem usluge primatelja usluge ili podataka sadržanih na web mjestu u ekonomske, investicijske, poslovne itd. svrhe.
 7. Ukupna ukupna odgovornost za naknadu štete Pružatelja usluga prema Primatelju usluge zbog pružanja usluge, bez obzira na pravni temelj odgovornosti, ograničit će se samo na štetu koju je primatelj usluge stvarno pretrpio.
 8. Pružatelj usluga određuje da je bilo koji sadržaj uključen na Internet stranicu samo informativne prirode. Sadržaj se priprema na sve načine kako bi se osiguralo da je on činjenično točan i ažuran, međutim, Davatelj usluga ne snosi odgovornost za učinkovitost ili mogućnost primjene podataka koji se u njemu nalaze ili za posljedice njihove primjene.
 1. POSTUPAK RJEŠAVANJA ŽALBE.
 1. Pritužbe u vezi s Uslugom može podnijeti Primatelj usluge putem e-pošte Davatelja usluge: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Prigovor treba sadržavati sljedeće: puno ime primatelja usluge, e-adresu, kao i detaljan opis i razlog prigovora.
 3. Primatelj usluge može podnijeti prigovor u roku od 14 dana od datuma nastanka događaja koji je predmet prigovora.
 4. Pružatelj usluga obrađuje prigovore u roku od 14 dana od primitka.
 5. O odluci Pružatelja usluga obavijestit će se Primatelj usluge e-poštom, poslanom na adresu e-pošte navedenu u trenutku podnošenja žalbe.
 1. UVJETI PRUŽANJA USLUGE.
 1. Primatelji usluga koji su potrošači, tj. Fizičke osobe koje s poduzetnikom obavljaju pravnu radnju koja nije izravno povezana s njihovim poslovanjem ili profesionalnom djelatnošću, imaju pravo odustati od bilo kojeg sporazuma o pružanju usluga sklopljenog s Pružatelj usluga, u roku od 14 dana od dana zaključenja istog. Izjava o odustajanju od sporazuma treba se dati u pisanom obliku. Da bi se poštivalo vremensko ograničenje, dovoljno je takvu izjavu poslati preporučenim pismom na adresu Davatelja usluga prije isteka navedenog roka. Izjava o odustajanju od ugovora također se može poslati u elektroničkom obliku i poslati Davatelju usluga na sljedeću e-adresu: eu.sales@shardaintl.com.
 2. U nastavku predstavljeni uzorak može se koristiti u svrhu podnošenja povlačenja iz ugovora o pružanju usluga:
  …………………, datum ……………
  ………………………………………….
  Potrošačevo ime i prezime
  …………………………………………
  adresa prebivalištaIzjava o odustajanju od Sporazuma
  Ja, dolje potpisani, ovim obavještavam da želim odustati od sporazuma sklopljenog …….
  ………………………………………
  Potrošačev čitljiv potpis
 3. Pružatelj usluge može oduzeti primatelju usluge njegovo / njezino pravo korištenja web stranice ili može ograničiti njegov pristup resursima web stranice ili uslugama koje se nude na temelju njih djelomično ili u cijelosti s neposrednim učinkom ako primatelj usluge bude u kršenje ovih pravila ili važećih zakonskih odredbi.
 1. ZAVRŠNE ODREDBE.
 1. Davatelj usluga ovlašten je jednostrano mijenjati ova Pravila iz materijalno tehničkih, pravnih ili organizacijskih razloga, uključujući, posebno:
  1. situacija u kojoj je izmjena Pravila neophodna s obzirom na promjenu opće primjenjivih odredbi zakona,
  2. u slučaju da se promijenio način pružanja usluge,
  3. u svrhu izvršavanja obveze prema općenito važećim zakonskim odredbama ili obveze koja proizlazi iz izvršnog sudskog naloga ili upravne odluke.
 2. Primatelji usluga bit će obaviješteni o sadržaju izmijenjenih Pravila u obavijesti objavljenoj na Internet stranici, koja sadrži izmijenjena Pravila, s naglaskom na promjene i datum stupanja na snagu.
 3. Odredbe hrvatskog i međunarodnog prava bit će primjenjive na sva pitanja koja ovdje nisu uređena.
 1. DETALJI O KONTAKTU DOBAVITELJA USLUGE.

Sharda Cropchem Limited sa sjedištem na adresi: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indija.