Sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na voćkama, duhanu, repi i kupusnjačama.

Sadrži:
Dimetoat 400 g/l (37,0 %w/w) (0,0-dimetil-S-(2-N-metilacetamid)-1-il ditiofosfat)
CAS broj: 60-51-5

Formulacija: koncentrirana emulzija (EC)

Preuzimanje: