Sistemični insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u nasadima koštičavih i jezgričavih voćaka, na agrumima, ukrasnom bilju, rajčici, grahu, grašku, duhanu, krumpiru i kupusu.

Sadrži:
Imidakloprid 200 g/l (17,7% w/w) (1-((6-klor-3-piridinil)metil)-N-nitro-2-imidazolidinimin)
CAS: 138261-41-3

Preuzimanje: