Herbicid namijenjen za suzbijanje korova u krumpiru, šećernoj repi, ukrasnom bilju, u hmelju za suzbijanje donjih listova i korova te za desikaciju krumpira, graška, sjemenske bijele i crvene djeteline.

Sadrži:

Ddikvat 200 g/l (20%w/w) (9,1-dihidro-8a, 10a-diazonijafenantrenov ion)
CAS: 2764-72-9 U obliku dikvat dibromida, 374 g/l
CAS: 85-00-7

Formulacija: Koncentrat za otopinu (SL)

Preuzimanje: