Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu, cvijeću te desikaciji cime krumpira i nekih sjemenskih usjeva.

Sadrži:
Dikvat, 200g/l (20% w/w) 9,10-dihidro-8a,10a-diazonijafenantrenov ion (dibromid)
CAS br.: 85-00-7

Način djelovanja: kontaktno

Formulacija: koncentrat za otopinu (SL)

Preuzimanje: